Tối đa hóa giá trị của tòa nhà

TTối đa hóa giá trị của tòa nhà

Đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu

NEWSTin tức mới nhất

24/3/2018
Thảo luận về xây sửa tân trang nhà mùa xuân

Thông cáo báo chí

15/3/2018
Bản đăng ký điều tra các hạng mục quan trọng((lệ phí sửa đổi )

Thông cáo báo chí

24/1/2018
Trao giấy chứng nhận đỗ kì thi cho thực tập sinh kỹ năng nước ngoài

Thông cáo báo chí

10/1/2018
Thành lập văn phòng Minami Osaka

Thông cáo báo chí

25/12/2017
Chào mừng Pepper vào công ty

Thông cáo báo chí

18/12/2017
Thi kiểm tra kỹ năng vệ sinh tòa nhà của thực tập sinh nước ngoài

Thông cáo báo chí

Thêm

COMPANYThông tin công ty

KS Community hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp thân thiện với con người và trái đất, góp phần tạo nên cuộc sống giàu đẹp.

Chi tiết

BUSINESSDịch vụ

Chi tiết

WORKVí dụ về thực tế thi công

Thêm

CONTACTLiên hệ