Quản lý các căn hộ chung cư

Thông qua sự điều hành của ban quản lý, ban quản trị và các cổ
đông, thông qua việc lập kế hoạch nâng cấp cải tạo dài hạn, các hoạt động quản lý, vệ sinh chung cư, kiểm tra thiết bị, chúng tôi duy trì không gian sống sạch đẹp, thoải mái cho mọi người.

Trong bộ phận quản lý chung cư, chúng tôi tiến hành các nghiệp vụ cụ thể bao gồm thu phí quản lý, thu phí nâng cấp cải tạo toà
nhà, nghiệp vụ kế toán quản lý, điều hành quản lý, tuyển dụng
nhân viên quản lý, vệ sinh tòa nhà, kiểm tra thiết bị, giám sát thiết kế, thi công cải tạo, cải tạo riêng cho căn hộ.

Giới thiệu về bộ phận quản lý căn hộ chung cư và các nghiệp vụ

Nghiệp vụ văn phòng, lễ tân

 • Nghiệp vụ thu giữ phí quản lý
 • Nghiệp vụ thanh toán phí, quản lý sổ sách kế toán
 • Nghiệp vụ nhắc nhở các khoản thanh toán quá hạn
 • Lập dự toán ngân sách, dự toán quyết toán
 • Báo cáo tình hình thu chi
 • Họp ban giám đốc, họp hội đồng quản trị
 • Lập đề án sửa chữa, cải tạo dài hạn
  Tháng 3 năm 2017 Tháng 3 năm 2016 Tháng 3 năm 2015
Chung cư 87 nhóm 86 nhóm 85 nhóm
Quản lý 99 tòa nhà 98 tòa nhà 97 tòa nhà
Số căn hộ 5368 căn 5256 căn 5122 căn
Phương châm quản lý

Báo cáo và lưu giữ sổ sách kế toán, thu chi

Chúng tôi áp dụng hệ thống kế toán quản lý thống nhất từ việc thu phí quản lý, phí cải tạo tòa nhà cho đến báo cáo thu chi. Báo cáo thu chi được tiến hành vào ngày mùng 5 mỗi tháng sẽ tổng hợp dữ liệu của tất cả các tòa nhà mà chúng tôi đang quản lý.

Trợ giúp ban giám đốc, ban quản lý

 • Tại cuộc họp công ty vào thứ 6 hàng tuần, các vấn đề của từng
  tòa nhà sẽ được đưa ra thảo luận và bàn bạc phương án giải quyết.
 • Sắp xếp họp ban giám đốc, soạn thảo tài liệu, soạn thảo biên bản cuộc họp (hỗ trợ điều hành), xử lý hợp đồng
Trợ giúp ban giám đốc, ban quản lý

Các vấn đề liên quan đến tranh chấp khu vực sở hữu, hay các vấn đề về pháp luật

Giải quyết bằng cách với phối hợp với luật sư tư vấn pháp lý của công ty.

Tạo kênh giao tiếp

Thông qua các nhân viên quản lý nghiệp vụ, nhân viên kế toán,
nhân viên chăm sóc khách hàng chúng tôi hỗ trợ quý khách giao tiếp với ban quản lý một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.

Báo cáo thu chi rõ ràng chính xác

Định kì hàng tháng chúng tôi quản lý thống nhất
từ dòng tiền vào tới báo cáo thu chi bằng phần mềm máy tính, phần mềm này sẽ tự động xuất ra các báo cáo thu chi để gửi tới
quý khách hàng. Trong mỗi cuộc họp hội đồng quản trị sẽ có nhân viên phụ trách trình bày về vấn đề này.

Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa dài hạn

Ngay cả các chung cư được xây dựng bằng vật liệu kiên cố như
bê tông cốt thép cũng sẽ bị mài mòn, xuống cấp theo năm tháng. Nếu cứ để nguyên tình trạng này thì các chức năng của chung cư cũng sẽ kém đi, ảnh hường đến "môi trường sống" và "tính tiện nghi" của chung cư.

Chung cư là tài sản chung quan trọng của tất cả các chủ sở hữu
căn hộ, vì vậy nếu xảy ra tình trạng như đã mô tả ở trên thì trước tiên "giá trị tài sản" sẽ giảm xuống. Để tình trạng này không xảy ra, cần phải chú ý đến chu kỳ sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất
và trang thiết bị trong mỗi chung cư, lập ra "kế hoạch cải tạo, sửa chữa dài hạn" và tiến hành xem xét, thảo luận dựa trên kế hoạch
đó.

Các dịch vụ liên quan