Xây dựng

Đối với việc quản lý duy trì tòa nhà, điều cần thiết là phải nắm bắt tình trạng xuống cấp của toàn bộ tòa nhà, xem xét thời gian và nội dung sửa chữa cho phù hợp với tính năng, chức năng ban đầu và lên kế hoạch làm tăng thời gian sử dụng của tòa nhà một cách có hiệu quả.
Do đó, bằng việc sớm phát hiện và nắm bắt tình trạng xuống cấp của kết cấu, ngoại thất, các thiết bị của tòa nhà và báo cáo cho khách hàng, công ty chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất để giải quyết, ngăn ngừa cũng như thực hiện công việc tu sửa qua đó giúp bảo vệ duy trì giá trị tài sản của tòa nhà.

Thi công

  • Thi công chống thấm sân thượng, mái nhà

    Thi công chống thấm sân thượng, mái nhà

  • Tân trang tường ngoài

    Tân trang tường ngoài

Tân trang - Nâng cấp

Tân trang - Nâng cấp

KS Community áp dụng kinh nghiệm và bí quyết tích lũy được của công ty thành viên chúng tôi là công ty KONDO KENSETSUKOGYO Co., Ltd. 「Dựa trên nền tảng mối quan hệ đối tác vững mạnh với Panasonic để thành lập Câu lạc bộ Reform Panasonic tại Yodoyabashi, cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cho tất cả mọi người」 cung cấp môi trường sống tốt nhất cho các khách hàng đang sinh sống trong các tòa nhà do chúng tôi quản lý.

■Địa chỉ liên hệ:Công ty KONDO KENSETSUKOGYO Co., Ltd. 0120-251-631