Công trình điện

Thiết bị chiếu sáng (làm mới đèn LED vv)
Thiết bị năng lượng (làm mới điều hòa vv)
Thiết bị biến áp (làm mới tủ điện cao áp vv)
Thiết bị truyền tin (ví dụ trạm phát sóng di động vv)

Thiết bị chiếu sáng

  • Thiết bị điện thông thường

    Chúng tôi áp dụng kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về các thiết bị điện để mang lại nơi sinh hoạt an toàn và yên tâm.

  • LED交換

Thiết bị truyền tin

  • Chúng tôi đang xây dựng trạm phát sóng cho các nhà mạng di động, lắp đặt cáp quang để hỗ trợ hệ thống mạng điện thoại di động vốn đã trở thành điều cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

    Chúng tôi nhận thi công, khảo sát địa điểm, xây dựng đường dây truyền tải như cáp quang và cáp LAN.