Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy

Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị phòng cháy chữa cháy
Thi công sửa chữa các loại thiết bị chữa cháy
Kiểm tra các vật liệu phòng cháy
Kiểm tra áp lực đường ống cấp nước.

Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy

  • Thiết bị phòng cháy chữa cháy chỉ hoàn thành vai trò của nó nếu hoạt động tốt khi xảy ra hỏa hoạn.
   Việc kiểm tra định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa cháy rất cần thiết để thiết bị hoạt động chính xác và là nghĩa vụ được quy định theo luật Phòng cháy chữa cháy.

   Đối với việc kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy, theo quy định thì tùy từng tòa nhà mà chủ sở hữu hoặc người quản lý dù không có chứng chỉ bằng cấp vẫn có thể tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên nếu không có kiến thức chuyên môn thì việc kiểm tra sẽ trở nên khó khăn và nhiều vấn đề có thể xảy ra đối với việc duy trì chức năng của thiết bị.
   Kể cả trường hợp tòa nhà có thể tự kiểm tra được thì việc kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy vẫn nên do các công ty chuyên nghiệp có bằng cấp chứng chỉ thực hiện để đảm bảo an toàn.
 • Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy