Lời chào từ giám đốc

Giám đốc đại diện Yuji Sato Giám đốc đại diện Yuji Sato

Chúng tôi bắt đầu hoạt động với vai trò công ty bảo trì tòa nhà, công ty quản lý căn hộ riêng, tập trung vào các ngành quản lý tòa nhà, xây dựng, văn phòng kiến trúc bậc 1 và công trình điện. Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp tạo dựng giá trị cao nhất cho tòa nhà, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quý giá có hạn với mục đích góp phần xây dựng một xã hội coi trọng việc tái chế và phát triển bền vững.

Giám đốc đại diện Yuji Sato

Triết lý doanh nghiệp

Chúng tôi tin rằng sự tin tưởng giữa con người với con người là tài sản quan trọng nhất, và bằng cái nhìn toàn cầu, chúng tôi đưa ra những đề xuất kiến tạo nhằm giúp cuộc sống thịnh vượng hơn, cung cấp dịch vụ và kỹ thuật có ích cho khách hàng.