Các công ty thành viên

Công ty KONDO KENSETSUKOGYO Co., Ltd.
(Dự án phát triển, xây dựng tổng hợp)

Vị trí Tầng 4 tòa nhà Moriguchi KS, 1-12, Yashima-cho, Moriguchi-shi, Osaka
Điện thoại: 81-6-6993-3431 (Đại diện)
Fax: 81-6-6993-3410
Chi nhánh Osaka Tầng 8 toà nhà Yodoyabashi Kondo, 2 - 6 - 7, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka
Điện thoại: 81-6-6202-8822
Fax: 81-6-202-8832
Thành lập Tháng 12 năm 1976
Người đại diện Giám đốc Kondo Ryoichi
Lĩnh vực kinh doanh Xây dựng ・tân trang sửa chữa nhà ・xây dựng dân dụng, thầu phụ ・ lên kế hoạch ・thiết kế ・thi công các công trình.
Quy hoạch ・phát triển ・phân phối ・giới thiệu, tư vấn chứng khoán hóa bất động sản
URL https://www.konken.co.jp/
Panasonic Renovation Club http://konken.reform-c.jp/

Công ty KONDO PROPERTY Co., Ltd.
(Môi giới ・Quản lý cho thuê ・Cho thuê lại các bất động sản)

Vị trí Tầng 5 tòa nhà Moriguchi KS, 1-12, Yashima-cho, Moriguchi-shi, Osaka
Điện thoại: 81-6-6991-6617
Fax: 81-6-6991-6685
Chi nhánh Osaka Tầng 8 toà nhà Yodoyabashi Kondo, 2 - 6 - 7, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka
Điện thoại: 81-6-6202-8838
Fax: 81-6-202-8832
Chi nhánh Koraibashi
Style plus Osaka
Tầng 8 toà nhà Yodoyabashi Kondo, 2 - 6 - 7, Dosho-machi, Chuo - ku, Osaka
Điện thoại: 81-6-6226-4033
Fax: 81-6-226-4034
Cửa hàng Moriguchi Kyoto
Moriguchigurashi
1-2-1 Honmachi, Moriguchi-shi, Osaka
Điện thoại: 81-6-6991-7611
Fax: 81-6-6991-7520
Thành lập Tháng 1 năm 2005
Người đại diện Chủ tịch hội đồng quản trị Kondo Ryoichi
Giám đốc Toyoda Izumi
Lĩnh vực kinh doanh Môi giới bất động sản, kinh doanh phân phối, quản lý bãi đậu xe cho thuê theo tháng/giờ
Tân trang sửa chữa nhà, quản lý thuê mướn (quản lý tài sản)
URL http://www.kondoproperty.co.jp/wp/