Ví dụ về thực tế thi công

Thi công điện / Kiểm tra phòng chống thiên tai / Thi công sửa chữa

Chúng tôi sẽ duy trì và quản lý hiện trạng của tòa nhà, cũng như các trang thiết bị kèm theo, đảm bảo tài sản của quý khách cũng như tối đa hóa giá trị sử dụng của tòa nhà

Trang đầu