Ví dụ về thực tế thi công

・Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị phòng cháy chữa cháy.
・Sửa chữa các loại thiết bị chữa cháy.
・Kiểm tra các vật liệu phòng cháy
・Kiểm tra áp lực đường ống cấp nước.

・Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ thiết bị phòng cháy chữa cháy. ・Sửa chữa các loại thiết bị chữa cháy. ・Kiểm tra các vật liệu phòng cháy ・Kiểm tra áp lực đường ống cấp nước.

 

 

 

Kiểm tra các thiết bị phòng cháy

Để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, việc kiểm tra định kỳ xem các thiết bị có hoạt động chính xác hay không là rất cần thiết. Theo luật phòng cháy chữa cháy, người quản lý tòa nhà phải có nghĩa vụ tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các thiết bị phòng cháy chữa cháy dưới sự thực hiện của người có chuyên môn về lĩnh vực này, và phải báo cáo với Trưởng phòng hoặc Giám đốc sở phòng cháy chữa cháy. Công ty chúng tôi luôn thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa các thiết bị một cách chuẩn xác bởi các nhân viên có trình độ, mang đến môi trường an tâm và an toàn.

  • Kiểm tra các thiết bị phòng cháy
  • Kiểm tra các thiết bị phòng cháy

Quay về danh sách
Trang đầu