Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ đến các văn phòng giao dịch theo địa chỉ liên lạc dưới đây nếu có nhu cầu nhận tài liệu liên quan đến công ty hoặc muốn trao đổi thêm về các hạng mục như nhà chung cư, tòa nhà, căn hộ cho thuê, thi công điện và phòng chống thiên tai.


■Trụ sở chính 【Quản lý tòa nhà - Thi công sửa chữa - Thi công điện - Phòng chống thiên tai - Môi giới bất động sản - Kinh doanh ở nước ngoài】
Số hòm thư: 541-0045
Tầng 2 tòa nhà Yodobashi Kondo, 2-6-7, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka
Điện thoại: +81-6-6208-0511(Tổng đài) Fax: +81-6-6208-0514


■Chi nhánh Tokyo 【Thi công điện - Phòng chống thiên tai - Thi công sửa chữa - Quản lý tòa nhà】
Số hòm thư: 103-0004
Tầng 3 tòa nhà Q-US Higashi-Nihonbashi, 1-1-9, Higashi-Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
Điện thoại : +81-3-5823-4591
Fax: +81-3-5823-4598


■Chi nhánh Keihan 【Quản lý tòa nhà - Thi công sửa chữa - Thi công điện - Phòng chống thiên tai】
Số hòm thư: 570-0095
Tầng 3 tòa nhà Moriguchi KS, 1-12, Yashima-cho, Moriguchi-shi, Osaka
Điện thoại: +81-6-6994-0513
Fax: +81-6-6994-0514


■Phòng kinh doanh Minami Osaka 【Quản lý tòa nhà - Thi công sửa chữa - Thi công điện - Phòng chống thiên tai - Môi giới bất động sản】
Số hòm thư: 590-0078
Phòng 502 Grand Build Sakai Higashi, 1-19, Minami Kawara-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka
Điện thoại: +81-72-246-9215
Fax: +81-72-246-9216