Thông tin mới nhất

Ngày 24 tháng 3 năm 2018
Thảo luận về xây sửa tân trang nhà mùa xuân

Thông cáo báo chí

Ngày 15 tháng 3 năm 2018
Bản đăng ký điều tra các hạng mục quan trọng (lệ phí sửa đổi )

Thông cáo báo chí

Ngày 24 tháng 1 năm 2018
Trao giấy chứng nhận đỗ kì thi cho thực tập sinh kỹ năng nước ngoài

Thông cáo báo chí

Ngày 10 tháng 1 năm 2018
Thành lập phòng kinh doanh Minami Osaka

Thông cáo báo chí

Ngày 25 tháng 12 năm 2017
Chào mừng Pepper vào công ty

Thông cáo báo chí

Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Các thực tập sinh kỹ năng nước ngoài thi kỹ năng vệ sinh tòa nhà

Thông cáo báo chí

Ngày 25 tháng 7 năm 2017
Mời thầu tham gia báo giá cho công trình sửa chữa quy mô lớn

Thi công sửa chữa quy mô lớn

Trang đầu