Thông tin mới nhất

Ngày 24 tháng 1 năm 2017

Trao chứng nhận đỗ kì thi cho thực tập sinh nước ngoài

Tất cả các thực tập sinh đã vượt qua kỳ thi kiểm tra kỹ năng vệ sinh tòa nhà cấp cơ bản. Tổ chức trao tặng chứng nhận đỗ kì thi kiểm tra kỹ năng và trao tặng quà lưu niệm.

Trang đầu