Thông tin mới nhất

Ngày 18 tháng 12 năm 2017

Thi kiểm tra kỹ năng vệ sinh tòa nhà của thực tập sinh nước ngoài

Năm 2017 3 thực tập sinh kỹ năng tham gia thi kiểm tra kỹ năng vệ sinh tòa nhà cơ bản. (thi lý thuyết, thi thực hành)

 


Trang đầu