SUGGESTIONDành cho Quý khách hàng đang tìm kiếm công ty quản lý

Quý khách hàng đang gặp rắc rối trong vấn đề quản lý chung cư

  • ・Muốn thảo luận việc giảm chi phí quản lý.
  • ・Không hài lòng với công ty quản lý hiện tại.
  • ・Gặp khó khăn trong việc thu tiền.
  • ・Gặp khó khăn khi phải tự mình quản lý.
  • ・Mong muốn nhận được tư vấn về các sửa chữa, cải tạo quy mô lớn.
  • ・Muốn thay đổi các điều khoản, các quy tắc quản lý
  • ・Các điều khác.

Nếu quý khách có những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến vấn đề quản lý, trước tiên xin hãy trao đổi với chúng tôi.

Liên hệ tại đây

Tóm tắt quá trình thay đổi công ty quản lý

Nếu có những thắc mắc, rắc rối liên quan đến vấn đề quản lý, trước tiên xin hãy trao đổi với chúng tôi. KS Community sẽ hỗ trợ ban quản lý nhiệt tình trong quá trình thay đổi công ty quản lý.

1. Quản lý vấn đề phát sinh Chỉnh lý và rà soát các vấn đề của công ty quản lý hiện tại
2. Yêu cầu gửi đề xuất và báo giá Tổ chức họp Ban giám đốc để xem xét các vấn đề của công ty quản lý chung cư cũ và chọn ra công ty quản lý mới, sau đó đề nghị công ty này gửi báo giá và đề án quản lý.
3. Điều tra thực địa Điều tra thực địa đối với công ty quản lý chung cư
4. Nhận báo giá và đề xuất Nhận báo giá và nhận đề án giải quyết các vấn đề đang tồn tại
5. Họp thảo luận với Ban giám đốc ・So sánh và thảo luận về nội dung bản báo giá và bản đề án giữa các công ty quản lý với nhau.
・Lựa chọn công ty quản lý chung cư thông qua cuộc họp Ban giám đốc
6. Tổ chức cuộc họp chung để giải thích những vấn đề quan trọng và đưa ra quyết định ・Trước khi tổ chức họp toàn thể, hội đồng sẽ tổ chức buổi giải thích về những vấn đề quan trọng.
・Tại cuộc họp toàn thể, quyết định thay đổi công ty quản lý và vấn đề ký hợp đồng với công ty quản lý mới sẽ được công bố.
7. Công ty quản lý mới tiếp quản các công việc của công ty quản lý cũ ・Tiếp quản tài liệu từ công ty quản lý cũ
・Các thủ tục thay đổi tài khoản chuyển phí quản lý
・Lắp đặt mới máy móc, thiết bị trong trường hợp cần thiết.
8. Bắt đầu quản lý Công ty KS Community bắt đầu quản lý